Koupit

ZAP Troponin I/Myoglobin test


ZAPTM Troponin I/Myoglobin kardio test - Cena 325,-Kč vč DPH


Informace pro lékárny a lékaře:

APA kód: 3301521 Troponin I /Myoglobin kardio test
PDK kód: 3301521 Troponin I /Myoglobin kardio test

ZAP Troponin I/Myoglobin Kardio test

Akutní infarkt myokardu je pro lidské zdraví jednou z hlavních hrozeb. Klíčem ke snížení úmrtnosti je diagnostikovat a zahájit léčbu co nejdříve. Bohužel, ani EKG není schopno vždy odhalit IM. S maximální přesností to odhalí odběr krve, ten Vám však udělají až v nemocnici v laboratoři.

V současné době může být diagnóza akutního infarktu myokardu provedena pouze v nemocnicích s určitým vybavením, takže je obtížné splnit vždy cíl včasné diagnózy a včasné léčby, zvláště když pacienti jsou na předměstí velkých měst nebo ve vzdálenějších oblastech.

Pokud bude akutní infarkt myokardu moci být diagnostikován co nejdříve po záchvatu, pacienti budou mít možnost okamžitě obdržet trombolytickou léčbu v sanitce nebo na nejbližší klinice. Čím dříve obdrží pacienti správnou léčbu, tím větší je šance na jejich záchranu.

Infarkt myokardu

Test ZAPTM Troponin I/ Myoglobin je imunochromatografický test využívaný ke kvalitativní detekci lidského srdečního Troponinu I a Myoglobinu s hodnotami vyššími než jsou zavedené hraniční hodnoty ve vzorcích lidské plné krve, plazmy nebo séra. Tento test slouží jako pomoc pro kvalifikované pracovníky ve zdravotnictví při diagnostice poškození myokardu.

TroponinIRed

SHRNUTÍ A VYSVĚTLENÍ

Test ZAPTM Troponin I/ Myoglobin je založen na detekci lidského srdečního Troponinu I („TnI") a Myoglobinu, zlatém standardu pro detekci myokardiální nekrózy. Troponin I, který se projevuje pouze v srdečním svalu, je vysoce specifickým biomarkerem poškození myokardu. Troponin I se obvykle zvyšuje v séru asi 4-6 hodin po poškození myokardu. Hladina TnI vrcholí po 24 hodinách a může zůstat zvýšena dalších 6-10 dní. Myoglobin je bílkovina, která se vyskytuje v buňkách srdeční a kosterní svaloviny. Myoglobin se při úmrtí těchto buněk vyplavuje do krve. Myoglobin a jeho zvýšená hladina tak může signalizovat poškození srdce, kosterních svalů či ledvin, kterými se dostává z těla pryč. Myoglobin je globulární protein tvořený jediným řetězcem aminokyselin, který obsahuje jako prostetickou složku hem. Reverzibilně váže a přenáší kyslík ve svalových buňkách. Myoglobin z kosterního svalstva i myokardu je identický. V ledvinách je filtrován glomerulární membránou a vylučován do moči. Má velmi krátký biologický poločas 10–20 minut. Jako cytoplazmatický protein s nízkou molekulovou hmotností je rychle uvolňován z postižené tkáně. Vzestup sérových koncentrací myoglobinu u akutního infarktu myokardu (AIM) nastupuje rychle (za 0,5–2 hodin) od začátku bolesti na hrudi.
Doporučený postup při podezření na akutní infarkt myokardu

Pro diagnózu akutního koronárního syndromu se doporučuje opakované stanovení dvou laboratorních ukazatelů – rychlého a definitivního.

V časné fázi po vzniku akutního koronárního syndromu má nejvyšší diagnostickou citlivost myoglobin – „rychlý ukazatel".

Je časným, ale nespecifickým markerem, který při bolesti na hrudi a chybějícím nebo nejasném nálezu na EKG odliší pacienty bez akutního infarktu myokardu a pacienty s pravděpodobnou diagnózou akutního infarktu myokardu. U myoglobinu se hodnotí především negativní (nezvýšená) hladina, která vyloučí akutní infarkt myokardu.

Konečná diagnóza AIM musí být potvrzena druhým markerem.

Troponiny jsou definitivním ukazatelem poškození myokardu.

Umožňují velmi citlivý a specifický průkaz nekrózy myokardu – i mikroskopické.

Výhod stanovení troponinů při diagnostice AIM je několik:

vysoká specifita pro myokard;
téměř nedetekovatelné hladiny u zdravých jedinců;
mnohonásobné zvýšení koncentrací u akutního infarktu myokardu;
vysoká citlivost umožňuje odhalit i minimální poškození myokardu;
dlouhodobější přetrvávání zvýšených hodnot může posloužit i pro pozdní diagnostiku IM;
jediný parametr, který je možno stanovit i v hemolytickém vzorku.

Zvýšené hladiny srdečních troponinů odrážejí poškození myokardu, které však kromě AIM může být způsobeno i jinými příčinami jako je např. zánět (myokarditidy), plicní embolie nebo kardiochirurgický výkon.

400px-AMI_bloodtests_engl

Test ZAPTM TnI/Myo je rychlý chromatografický imunologický test pro plnou krev, plazma a sérum. Vzorek plné krve, plazmy nebo séra je rozptýlen do části aplikace vzorku. Když je množství vzorku dostatečné na naplnění přijímacího kanálku, vzorek teče do suchého propustného testovacího proužku, který se skládá ze souboru membrán. Vzorek nejprve projde membránou oddělující plazmu, která obsahuje detekční myší monoklonální anti-TnI protilátky a stopové množství králičích IgG označených barevně. Detekční protilátky se naváží na TnI ve vzorku tak, aby vytvořily barevné TnI komplexy, které se pak přesunují k analytické membráně. Barevné TnI komplexy jsou zachyceny dalšími myšími monoklonálními anti-TnI protilátkami, které jsou znehybněny v oblasti testovacího okénka analytické membrány. To, že se v oblasti testovacího místa (T) objeví viditelný fialovo-červený proužek, indikuje skutečnost, že vzorek obsahuje rozpoznatelné množství TnI a Myo.

zap-tni-myo-at-drop-of-blood-on-finger-v3

Video návod aplikace

 

Reference
↑ ZIMA, Tomáš, et al. Laboratorní diagnostika. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. 728 s. s. 11. ISBN 80-7262-201-3.
↑ RACEK, Jaroslav, et al. Klinická biochemie. 1. vydání. Praha : Galén – Karolinum, 1999. 316 s. s. 176. ISBN 80-7262-023-1.
↑ ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Myoglobin [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-12]. .
↑ Panteghini M.: Recommendations on use of biochemical markers in acute coronary syndrome: IFCC proposals. eJIFCC 13, 2.

ZAP Troponin I/Myoglobin test

Novinky Innova Pharma

dub 11

Lékařky nepoznaly infarkt ...

... Požkozený se nechal předloni v květnu vyšetřit v plzeňské fakultní nemocnici kvůli podivným bolestem na hrudi. Podle státního zástupce Štefana Oravce neodhalily obžalované lékařky, že…

Číst dále
bře 21

Recenze ze serveru: www.otehotnet.cz

Lenka Pískalová | 18.1.2017Váš těhotenský test  jsem vyzkoušela a musím říct, že jsem se hrozně bála toho píchnutí se do prstu, odhodlávala jsem se snad 20 minut a když jsem pak přiložila…

Číst dále
čec 25

Kardio testy na Novinky.cz

Ve čtvrtek 21.7.2016 vyšel v Právu článek o našich kardio testech. Stejný článek si můžete taktéž přečíst na serveru Novinky.cz v následujícím článku: Nový jednorázový kapesní test…

Číst dále
Kontaktujte nás Koupit

Co nabízí Innova Pharma?

Aktuální nabídka produktů INNOVA PHARMA s.r.o. jsou testy na diagnostiku infarktu myokardu tj. na zjištění Troponin I, Troponin I / Myoglobin a těhotenský krevní test na hormon hCG. Tyto produkty používají technologii patentovanou ZAP ™ a ADEXUSDx™ umožňují zdravotníkům provést diagnostický test ze vzorku krve. Tato inovativní technologie umožňuje rychlé testování pacienta kdekoliv v terénu, v ordinaci lékaře, lékařské kliniky, rychlé záchranné služby nebo nemocniční laboratoři. Rychlé testy ZAP ™  a ADEXUSDx ™ poskytují výsledky za 10-15 minut, což je mnohem rychleji než tradiční laboratorní testy, a umožňují tak rychlejší diagnostiku a lepší péči o pacienty. Použití testů je velice jednoduché a snadné. Přesné výsledky jsou k dispozici během několika minut.

Vytvořilo: Plugo - tvorba e-shopů, tvorba www stránek

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací